Odpuzovač divokých prasat 500 ml - Koncentrát HAGOPUR na černou zvěř

Kód: H-500-P
Novinka
Neohodnoceno
Značka: HAGOPUR
540 Kč –9 %
Odpuzovač divokých prasat 500 ml - Koncentrát HAGOPUR na černou zvěř
540 Kč –9 % 490 Kč
Skladem

prasata

Koncentát proti prasatům Hagopur - Odpuzovač černé zvěře s aplikátorem - objem 500 ml.

 

Detailní informace

Detailní popis produktu

Odpuzovač prasat - Wild-Schwein-Stopp – Stop černé zvěři 500 ml (červený)

Odpuzovač s aplikátorem

Ke snížení škod způsobených černou zvěří. Používá se v oblastech pěstování kukuřice, chmele, vína, na zahradách, loukách… Ochranného účinku se dosáhne nejlépe v kombinaci s pásky z hliníku.

 

Použití:

Zhotovené hliníkové pásy roztáhněte tak, aby mohl vznikat zvuk, volně zavěste (do výše pasu) na stromy, keře..Vzdálenost cca. 10-15 m. Nastříkejte Wild-Schvein-Stopp na látku na hliníkových pásech. V době rizika vzniku škod nezapomeňte opakovat aplikaci každé 4 týdny.

Jedna láhev přípravku obsahuje asi 180 dávek

 

Upozornění:

Při použití je nutné řídit se pokyny na etiketě

Neužívat v uzavřených prostorách!

Při uskladnění láhev musí stát.

 

Návod k použití:

  1. Láhev dobře protřepat.

2. Sundat ochranné víko.

3. Použijte vhodné rukavice, aplikujte pouze po větru a vyvarujte se potřísnění oblečení.

4. Dbejte bezpečnostních pokynů.

5. Chraňte před mrazem..

 

 

Nádoba je pod stálým tlakem. Chraňte před slunečním zářením a teplotami nad 50°C. Po spotřebování neotvírat silou a neházet do ohně

Dbejte pokynů výrobce! Při transportu autem převážet v kufru auta nikdy ne uvnitř vozidla.

 

R12 vysoce hořlavé, R18 při používání může vytvářet hořlavé nebo výbušné směsi, R52/53 škodlivý pro vodní organismy, R67 mohou způsobit ospalost nebo závrať.

Uchovávejte mimo dosah dětí a zdrojů hrozícím zapálení-Zákaz kouření. Nevdechujte páry, zamezte styku s kůží a očima. Při zasažení vyplachujte vodou a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc

 

Všeobecná doporučení:

Při úraze nebo nevolnosti okamžitě vyhledejte lékaře, doporučujeme lékaři předložit tento bezpečnostní list. Produktem kontaminované oblečení okamžitě odložte.

Při běžných podmínkách nehrozí žádné nebezpečí.

Při požití nevyvolávat zvracení, nic nepít a okamžitě vyhledat lékaře!

 

Datum spotřeby: 5 let od data výroby ( viz víčko)

 

Šarže dle údajů na obalu výrobce

 

Účinné látky: 2-Undekan, nonanová kyselina

 

Výrobce: HAGOPUR a.g.

Max-Planck Strasse 17, 868 89 Landsbeg, Germany

Doplňkové parametry

Kategorie: PACHOVÉ OHRADNÍKY
Záruka: 2 roky
Hmotnost: 0.5 kg